Akıp Gidiyordu Zaman, Radikal Kitap 3 Ağustos 2007

Emine Ceylan' ın öyküleri kasaba hayatının sıradanlığı içinde bile insanı asla terk etmeyen 'çaresizlik' ve 'ölümle hesaplaşma' hallerine odaklanıyor.

Fotoğrafa Benzeyen Öyküler, Virgül Dergisi Ekim 2007

Yolculuğu, iklimlerin değiştiği öykülerde; yüklemlerin genelde aynı kaldığı, ama öznenin sıkça kılık değiştirdiği, zaman ve yer zarflarının boyuna hareket ettiği, ritmi farklılıklar gösteren sessiz bir müziğe benzetirim.

Emine Ceylan'ın Fotoğrafları, Demir Özlü 1997

Emine Ceylan'ın fotoğraflarını gördüğümden beri hayranlıkla karışık bir çekicilik duyuyorum onlara.

Sunu, Emine Ceylan 1999

Gitgide uzaklaşan çocukluğun renkleri ve dokuları arasında gezinirken, üzerine ışık düşmeyen gizli bir anının, bir görüntünün aydınlanıverdiğini, öyle ki etrafımızdaki yüzlerce görüntüyü parlaklığıyla soldurduğunu hissederiz ..

"Kasaba" dan "Kış Yolculuğuna", Milliyet Sanat 2007

Emine Ceylan'ın öyküleri, içsel yolculuklara sinemasal imgeler yaratırken bizi akıp giden hayatlarımız üzerine düşündürüyor.

Babam için

1922 yılında doğdu. Aylardan Nisan’dı. Doğduğu gün ise bilinmiyor. Çanakkale Yenice Çakıroba köyünde. Babası 1. Dünya Savaşında uzun yıllar savaşmış, öldüğü sanılmış, yıllar sonra çıkagelmiş Koca Nuri, annesi gene 1. Dünya ..

Kimesne, Emine Ceylan 2007

"Kimse" Türkçe'de benim çok sevdiğim bir sözcük. Bir belirleyicilik olduğu gibi, barındırdığı hiçlikten de.. Osmanlıca'da "kimesne" sözcüğünün şimdiki karşılığı "kim ise ne" olmalı.

Zaman Yolculuğu, Emine Ceylan 2009

Boğucu sıcak bir günün sonunda, güneşin batmak üzere olduğu saatlerde rüzgar dindi, güneşin çiğ ışıkları altındaki o yapay canlılık yavaşça soldu, nesneler adeta donuk bir hal aldı, ağustos böcekleri bile bu hüzünlü vaktin ..

İnci Küpeli Asiye - Habertürk Gazetesi 15 Aralik 2009

Fotoğraf sanatçısı Emine Ceylan, 'Zamana Yolculuk' adlı kişisel sergisinde, kızı Asiye'yi model alarak Rönesans'dan günümüze kadar uzanan bir süreçte sanat tarihinin en önemli eserlerini yorumluyor.

Zamanda Gezinmek İçin, Taraf Gazetesi 31 Aralık 2009

Nuri Bilge Ceylan'ın kardeşi Emine Ceylan'ın kızını model olarak kullanarak yaptığı çekimleri görmek için çok az zaman kaldı. Ceylan fotoğraflarla dünya sanatını yorumluyor.

Kızımda Rönesans'ın yüzünü buldum, Radikal Gazetesi 20 Aralık 2009

Sanat tarihinin ünlü tabloları fotoğrafla yeniden üreten Emine Ceylan, model olarak kızını kullanmış. Ceylan 'Onun yüzünde Rönesans Resimlerinin yüzünü buldum' diyor.

Zamanın Derinliğinde Yolculuk - Cumhuriyet Gazetesi 13 Aralık 2009

Emine Ceylan'ın sergisinde, sanat tarihinin başlıca resimlerinden esinlenerek kurguladığı fotoğraflar yer alıyor.

İnci Küpeli Asiye - Zaman Gazetesi 12 Aralık 2009

Artık inci küpeli bir Asiye'miz var! Ressam Johannes Vermeer, 1665'te yağtığı 'İnci Küpeli Kız' ının bir gün Asiye'ye dönüşeceğini nereden bilsin.

Fotoğrafçı Anne - Anne Fotoğrafçı Merih Akoğul (Fotoğraf Dergisi)

Biçemin içeriği aştığı, tekniklerin anlamdan önce geldiği, "çıkma" bir evrenselliğin, gerçek bir topoğrafyanın işaret ettiklerine yeğlendiği, anlamsızlığın anlamın kendisi olduğu, hikmet burcuna girmeyi beklemektense...

Dural Gerilimler, 2012 ALFA DERGİ

Yalın ve yoğun. Öyle sanıyorum ki Emine Ceylan'ın fotoğrafları için öncelikle bu iki nitelemeye baş vurulabilir. Yalınlık, sırf objelerin kalabalık etmesi anlamında değil; aynı zamanda, hatta daha ziyade doğallık...

Üç Ruh Bir Bahçe

Bir bahçede büyüyüp farklı topraklara ekilmiş ruhlar… Aynı rahimden çıkmamışlarsa da aynı olup kalmış olan tohumlar… Yenice’den bahsediyorum, o bıçkın kasabadan ve içindeki meşum yaşamdan. İnsanların tarlalarında ırgat, dağlarında ..

Uzaklaşan Duygular

Sırtüstü uzanmış gece göğüne bakarken, karanlığa serilmiş yıldız kümelerini yaşamımın çeşitli evrelerine benzetirim. Kırılma noktalarını hatırlarım uzak bir dost gibi. Kalabalık, bir arada, neşeli kümecikler, hep tek başına ..

Zaman Yolculuğu

Dünya dönüyor, zaman akıyor. Yaşananlar sonlanıp hikayeye dönüşüyor, gerçek ve hayal arasındaki çizgilerse gözümde bulandıkça bulanıyor. Üstümü değişiyorum. Saçımı değişiyorum. Ruhumu, kimliğimi değişiyorum. Bakışlarım ..

Bir alaca bakış bu hayata…

Bana dünyayı daha açık seçik görmeyi öğreten biraz fotoğrafsa, daha çok edebiyat ve resim sanatı olmuştur. Dünya müzelerini gezerken, resimler karşısında hissettiğim,sanki dünyanın benim tanıdığımın ötesindedaha karmaşık psikolojik ..

Karışık Düşünceler

Time Travel serisini çalışmaya başlamam için beni motive eden en önemli şey ”resim sanatı” na olan büyük aşkımdır her şeyden önce. Bana dünyayı daha açık seçik görmemi sağlayan sanatların başında gelir resim. Bunun yanında ..

    The Woman and The Dog, 2004
    The Woman and The Dog, 2004